VINN NU

VINN NU

VINN NU är en utlysning som genomfördes för sista gången under våren 2014.

Utlysningen har ersatts av "Innovationsprojekt i företag"

 

VINN NU var utformad som en tävling för aktiebolag yngre än ett år och som har utvecklat eller var på väg att utveckla en unik och innovativ tjänst eller fysisk vara som ännu inte finns på marknaden. De senaste ansökningsomgångarna riktade sig specifikt till företag med unga personer (18-30 år) i ledningen. Genom VINN NU kunde de sökande få 300.000kr att använda till affärsutvecklande aktiviteter kopplade till marknadsintroduktionen av den tänkta tjänsten eller varan.

VINN NU går inte längre att söka utan kommer att ingå i en omarbetad utlysning riktad mot små och medelstora företag vilken kommer att lanseras under 2015.


 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss