Fakturera Vinnova

Information till alla som fakturerar Vinnova

Vinnova tar idag emot fakturor på papper och i elektronisk form (e-fakturor) i formatet Svefaktura. Samtliga pappersfakturor skannas för att sedan kunna hanteras elektroniskt. För att spara miljö och kostnader samt få en snabbare fakturaprocess eftersträvar vi att alla våra leverantörer ska skicka elektroniska fakturor. Faktura via e-post (ex. Pdf) betraktas inte som en e-faktura och godkänns därför inte.

Fakturaadress

Samtliga fakturor ska vara adresserade till:

Vinnova
FE 34
838 73 FRÖSÖN

Bilagor och specifikationer bifogas fakturan. Övrig post, t.ex. följesedlar som ej skickats i samband med fakturan, påminnelser, reklam m.m., skickas till Vinnovas ordinarie adress:

Vinnova
101 58 STOCKHOLM

Referens på fakturan

Vid beställning av varor eller tjänster ska beställaren uppge fakturaadress samt en fakturareferens: Referensen ska i första hand vara ett ordernummer (40xxxxx). Om ordernummer inte finns ska Beställar-ID uppges (alltid 4 siffror, ex: 1059). I de fall beställaren inte kan uppge beställar-ID bör leverantören avvisa beställningen.

Fakturainformation och betalningsvillkor

Följande information ska alltid finnas med på fakturan:

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum/betalningsvillkor
 • Tydlig specifikation av vad fakturan avser
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp
 • Organisationsnummer/VAT-nummer
 • Plusgiro-, Bankgironummer eller bankkonto inklusive clearingnummer
 • Uppgift om f-skattebevis.

Vinnova tillämpar 30 dagars betalningstid som är reglerat i 2a § Räntelagen (1975:635).
Expeditionskostnader eller andra avgifter kopplade till faktureringen godkänns ej.
Ev. dröjsmålsräntor enligt räntelagen accepteras.

E-fakturor

Vid kommande upphandlingar och förlängningar av gällande avtal, är elektroniska fakturor ett krav. Från övriga leverantörer är det ett starkt önskemål att fakturorna levereras elektroniskt.

Mer information om Svefakturan.

Hur skickar leverantören e-fakturor?

 1. Direkt på Internet via Fakturaportalen. För leverantörer utan stöd för e-fakturor i sitt faktureringssystem
  Fakturaportalen är ett webbgränssnitt för registrering av fakturor vid samtliga statliga myndigheter.
  Leverantören sparar både utskrift, kuvertering samt portokostnad. Ingen installation behövs av programvara. Om leverantören inte har så många fakturor är det här ett mycket enkelt sätt att komma igång med e-fakturering. Genom att registrera fakturan och skicka den från Fakturaportalen säkerställer leverantören att e-fakturaformatet är korrekt och att mottagaren kan ta emot den.

  Här gör du fakturor via Fakturaportalen

 2. Via leverantörens affärssystem
  För leverantör som skickar många fakturor eller vill koppla ihop faktureringen med sitt affärssystem finns ett flertal olika lösningar på marknaden. Välj den leverantör som passar er bäst.

  Läs mer

Ytterligare information

För frågor kring olika lösningar samt Vinnovas fakturahantering kontakta:

Iréne Engström, telefon 08-473 30 23, Irene.Engstrom@vinnova.se eller
Lena Almgren, telefon 08-473 30 48, Lena.Almgren@vinnova.se.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss