Annika Zika-Viktorsson

Avdelning Avdelning Industriell utveckling och innovationsledning
Enhet Enhet Industriell utveckling
Titel Handläggare
Telefon Tjl t o m 2015-08-01.
E-post Annika.Zika-Viktorsson@VINNOVA.se

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss