Vinnovas symbol för det strategiska området Transport och miljö

Transport och miljö

Inom Transport och miljö arbetar vi för att utveckla ett flexibelt, resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Få områden påverkar och påverkas tydligare av globalisering och urbanisering än transportområdet. Transportbehov, resmönster och godsflöden förändras och en ökad mobilitet i världen innebär att människor och varor får större rörelsefrihet och nya möjligheter. Men ökningen innebär också stora globala och lokala problem i form av koldioxidutsläpp, trängsel, trafikolyckor och kostnader för vägar och trafiksystem. Utmaningarna skapar en mycket stor efterfrågan på lösningar.

Våra insatser är därför fokuserade på kunskaps- och teknikutveckling, kompetens- försörjning, test och demonstration, åtgärder för att förstärka existerande forsknings- och innovationsmiljöer samt utveckling och fördjupning av internationella samarbeten.

Program inom området

Inom Transport och miljö driver vi dessa program och insatser.

Innovationer för ett hållbart samhälle

Målet för programmet är ny kunskap och nya framgångsrika produkter, tjänster och processer, som leder till en ökad konkurrenskraft för svenskt näringsliv samtidigt som det bidrar till att uppfylla de relevanta nationella miljö- och transportpolitiska målen.

Innovationer för ett hållbart samhälle

Testbäddar inom miljöteknik

Syftet med programmet är att skapa fler konkurrenskraftiga företag, hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.

Testbäddar inom miljöteknik

Miljötekniktävlingar

Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att genomföra en satsning på innovationsupphandling inom området för miljöteknik. Den ska ta formen av innovationstävlingar och riktas mot upphandlande aktörer.

Miljötekniktävlingar

Kollektivtrafik

Vinnovas insatser inom kollektivtrafikområdet relaterar till utmaningen Hållbara och attraktiva städer.

Kollektivtrafik

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Kontakt

 

Läs mer

 Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss