Vinnovas symbol för det strategiska området Tjänster och IKT

Tjänster och IKT

Inom Tjänster och informations- och kommunikationsteknik (IKT) arbetar vi för att möta framtidens behov av nyskapande teknik och innovativa tjänster.

Digital teknik och innovativa tjänster måste utvecklas och användas för att ständigt utmana, utveckla och berika alla delar av samhället. Genom att stödja IT- och tjänsteutveckling hjälper vi att skapa nya verktyg för att möta samhällsbehov inom alla de sakområden vi arbetar med. Våra insatser handlar därför om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter fullt ut. På så sätt kan vi möta framtidens behov av nyskapande teknik, innovativa tjänster och smarta lösningar som utvecklas i nära samspel med användarna.

För att realisera detta investerar vi medel i forskning och innovation samt test och demonstration där digital teknik och innovativa tjänster bidrar till att lösa angelägna problem och utmaningar inom samtliga samhällssektorer.

Program inom området

Inom Tjänster och IKT driver vi dessa program och insatser.

Nationell IKT

Syftet med programmet är att bidra till tekniskt ledarskap inom IKT och ökad produktivitet i alla samhällssektorer genom smart tillämpning av digital teknik och digitala arbetssätt.

Nationell IKT

Öppen innovation

Öppen innovation innebär att företag och organisationer systematiskt letar efter innovationer utanför sin organisation samt bjuder in fler aktörer, stora som små, till en plats i innovationsprocesserna.

Öppen innovation

Tjänstelyftet

Programmet Tjänstelyftet ska fördjupa arbetet med innovationer som driver tjänsteinnovation och därmed skapar ekonomisk tillväxt.

Tjänstelyftet

ECSEL

ECSEL är ett nytt EU-program inom områdena elektroniska komponenter och system. Det är ett partnerskapsprogram mellan industrin och offentlig sektor.

ECSEL

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss