Särskilda satsningar inom innovation

Vinnova gör särskilda satsningar inom områden som behöver extra stöd och där vi behöver stärka svensk konkurrenskraft och arbeta för en hållbar utveckling.

Dessa satsningar kan variera över tid. Här hittar du de utvalda satsningar som Vinnova arbetar med just nu.

Strategiska samverkansprogram

Regeringen har lanserat en bred satsning för att möta viktiga samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför. Fem nya strategiska samverkansprogram skapas.  Läs om de fem nya samverkansprogrammen >

 

Digitalisering av industrin

Området digitalisering av industrin genomsyrar en stor del av Vinnovas verksamhet. Här satsar vi bland annat på pilotprojekt inom regeringsuppdrag, strategiska innovations-program och utlysningar inom digitalisering. Läs mer om digitalisering av industrin >

 

Klimatsmart protein

Vinnova gör en ny satsning på klimatsmarta proteiner som ska bidra till att utveckla innovativ, hälsosam, hållbart producerad och god mat från växt- eller djurriket. Satsningen består av en utlysning och en tävling. Läs mer om satsningen Klimatsmart protein >

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss