Mobilitet för innovation

Mobilitet för innovation

Samverkan mellan olika aktörer har stor betydelse för Sveriges
innovationsförmåga, konkurrenskraft och attraktivitet. Personrörlighet är ett viktigt sätt att samverka. Rörlighet av personal innebär viktiga kunskapsutbyten mellan olika aktörer vad det gäller arbetssätt, mål och strategier. Vinnova ser att det finns potential till mer rörlighet mellan universitet/högskola, forskningsinstitut, offentlig verksamhet och företag.

Vinnova stödjer forskares internationella rörlighet och meritering inom programmet Mobility for Growth. För att komplettera denna satsning ger Vinnova nu möjlighet att söka medel för nationell rörlighet mellan olika sektorer inom utlysningen Nationell individrörlighet för innovation.

 

 

 


 

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss