Medel till innovationskontor

Medel till innovationskontor

Det finns idag tolv stycken innovationskontor i landet som har till uppgift av Utbildningsdepartementet att bland annat öka nyttiggörandet av forskning. Vinnova stödjer dessa innovationskontor ytterligare med medel för verifiering av forskningsresultat.

Verifieringen kan till exempel bestå av marknadsanalyser, patentstrategier, proof-of-concept studier med mera. Åtta innovationskontor startade 2009 och övriga fyra startade 2012. Innovationskontoren finns på nedan universitet:

- Chalmers tekniska högskola, Chalmers Innovationskontor
- Göteborgs universitet, Forsknings- och Innovationskontoret
- Karolinska institutet, Innovationskontoret vid Karolinska institutet
- Kungliga Tekniska högskolan, KTH Innovation
- Linköpings universitet, LiU Innovation
- Luleå tekniska universitet, LTU Business AB
- Lunds universitet, Innovationskontor Syd
- Mittuniversitetet samordnar Karlstads universitet, Linnéuniversitetet samt Örebro universitet, Fyrklövern
- Stockholms universitet, Innovationskontoret
- Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Holding
- Umeå universitet, Innovationskontor Norr
- Uppsala universitet, UU Innovation

Verifiering för tillväxt
Syftet med Vinnovas satsning Verifiering för tillväxt (VFT) är att effektivisera processen för nyttiggörande av forskningsresultat och idéer från forskare, studenter och anställda inom universitet, högskola och forskningsinstitut.
Vinnovas stöd till verifiering är uppdelat i utlysningarna VFT-1 och VINN-Verifiering (VFT-2). VFT-1 riktar sig till verifieringsprojekt i forskningsnära fas och hanteras av innovationskontoren vid universitet och högskolor. VINN-Verifiering (VFT-2) stödjer verifiering av affärskoncept och hanteras av Vinnova.

Utvärdering
Vinnova har på uppdrag av Utbildningsdepartementet genomfört en utvärdering av innovationskontorens prestationer. En utvärdering som delvis ligger till grund för hur Utbildningsdepartementet fördelar medlen till innovationskontoren från och med 2016.

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss