Attraktiva miljöer

Attraktiva miljöer

Umeå universitet har tillsammans med Linköpings universitet utvecklat nya samverkansmiljöer som möjliggör kompetensutveckling och kunskapsutbyte till nytta för utveckling av såväl utbildning och forskning som det omgivande samhället.

Basen har i Umeås fall varit Sliperiet och i Linköpings fall distribuerade miljöer, men främst IKT-studion och CreActiv.  Målsättningen har varit att utveckla och utforma dynamiska, kreativa, interaktiva och attraktiva miljöer där kunskap delas, kompetenser möts och där nya idéer genereras och utvecklas. Med bas i respektive universitets strategier, gemensamma kunskaper om hur kreativa samverkansmiljöer kan utformas och hur arbetet vid miljöerna kan organiseras har projektets mål varit att erhålla ytterligare kunskap om och praktisk erfarenhet av hur miljöer utformas.

Bland annat har olika tekniklösningar testats och utvärderats för både extern och intern interaktion. Umeå universitet och Linköpings universitet har också genomfört olika typer av aktiviteter för att testa och förstå hur dessa kan stödja och förstärka samverkansresultaten samt bidra till en dynamisk miljö.

Foto: Umeå universitet


 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss