Studenters entreprenörskap - Fyrklöververktyget

Linnéuniversitetet har tillsammans med Karlstads universitet, Mittuniversitetet  och Örebro universitet utvecklat en modell för samverkan inom utbildning och forskning vid lärosätena samt en plan och metoder för att bättre ge studenterna de entreprenöriella verktyg de behöver. Syftet med projektet har varit att stärka lärosätenas påverkan på den regionala och nationella tillväxten samt utveckla det regionala ledarskapet på innovationsfrågorna.

Arbetet med en modell för samverkan kom igång omedelbart och fokuserade i början mycket på att ta fram en samverkansmatris för att titta på samverkansaktiviteter och stöd som ges på lärosätena och vad som saknas. Denna matris låg också till grund för de samtal som utgjorde målgruppsanalyser i projektet. Dessa visade tydligt på vilka områden som borde prioriteras och var grunden för ännu en Vinnova-ansökan, Mobilitet för nytta och tillväxt.

Arbetet med studenterna entreprenörskap har fokuserat på att utveckla den så kallade Fyrklövermodellen vars syfte är att kartlägga och visualisera det arbete som pågår inom områden som främjar utvecklingen av studenters entreprenörskap och involvering i innovationsprocesser vid ett enskilt lärosäte. I båda delprojekten har man lokalt genomfört workshops med representanter från företag, offentlig sektor samt studenter.

Projektet har gett en bra analys av nuläget och en samsyn inom lärosätena för utvecklingsbehov av samverkansfrågan i olika delar av verksamheterna.

 

 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss