Samverkanslektorer - SLU

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har utvecklat och implementerat en ny anställningsform kallad samverkanslektor för att utveckla samverkan med det omgivande samhället vid lärosätet samt skapa nya meriteringsvägar för forskare med samverkansintresse.

Samverkanslektorerna är en unik akademisk anställning som kombinerar 50 procent egeninitierad forskning med 50 procent samverkansaktiviteter. Samverkansuppdraget lönefinansieras med universitetsgemensamma medel. Under projektperioden har samverkanslektorerna haft möjlighet att utveckla nya verktyg för sin samverkan med både den gröna sektorn men också internt vid SLU samt med skolor och allmänhet.

• Flera studentarbeten har genomförts som till exempel SDR (Student desktop researchers) där samverkanslektorerna kunnat ta hjälp av duktiga studenter för att genomföra mindre pilotprojekt eller undersökningar i samarbete med SLU Holding som kunnat bidra med innovationsperspektiv. Genom dialogmöten har en del av SLU:s doktorander fått fördjupad kunskap om samverkan och samverkanskarriären. Studenter som är involverade i föreläsningsverksamhet i gymnasier samt de som deltagit i SDR-projekt har själva fått en god förståelse för samverkan samtidigt som de skapar goda kontakter till framtida studenter som vill ägna sig åt samverkan under sin studietid.

• Samverkanslektorerna har fått internationella referensramar och blivit kända vid flera utländska lärosäten i USA och Europa. Goda exempel har kunnat tas hem från USA och vid de Europeiska lärosätena har nyfikenhet väckts kring anställningsformen samverkanslektor.

• Konceptet samverkanslektor är numer också välkänt vid andra svenska lärosäten genom arbetet i bl.a. KLOSS-projektet. Formen har tagits upp som ett gott exempel på hur lärosäten kan arbeta med meritering av bland annat samverkan.


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss