Samhällsutmaningsdriven samverkan

Samhällsutmaningsdriven samverkan

Göteborgs universitet (GU) har tillsammans med Linköpings universitet (LiU) och Umeå universitet (UmU) tagit fram en plattform för hur lärosäten kan hantera samhällsutmaningsdriven samverkan. Samverkan delas upp i idé och kunskapsdriven samverkan samt samhällsutmaningsdriven, då drivkrafterna starkt skiljer sig åt. Centrala frågor som rör samverkan har prövats:

• Vad betyder samhällsutmaningsdriven samverkan och vilka mervärden ger den?
• Hur kan och bör ett bredduniversitet bäst organiseras för detta slag av samverkan?
• Vilka utmaningsbärande strukturer existerar och vad krävs vid en utvidgad samverkan?
• Hur kan och bör nuvarande organisatoriska arrangemang inom universitetet förändras?

Projektet har bidragit till en möjlig institutionell modell för samverkan och nyttiggörande i akademiska miljöer, vilken integrerar en idé- och kunskapsdriven samverkan med en samhällsutmaningsdriven. Detta möjliggör att universitetet som organisation kan ta ett större ansvar för samverkansuppgiften som en integrerad del av forsknings- och utbildningsverksamheterna.


 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss