Innovationsprocess för offentlig innovation

Innovationsprocess för offentlig innovation

Högskolan Kristianstad (HKR), har tillsammans med Krinova, Malmö Högskola (MAH), Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Copenhagen Business School (CBS) skapat en inkubator för projekt i offentlig sektor inom mat-, hälsa-, miljö- och utbildningsområdet. Forskare har följt inkubatorn och projekten för att ge feedback och skapat ny kunskap genom att analysera resultaten. Vissa studenter som deltagit har kunnat tillgodoräkna sig akademiska poäng och delar av projekten har kunnat genomföras inom den verksamhetsförlaga utbildningen.

Fjorton applikationsprojekt har genomförts för att testa olika metoder och verktyg. Samtidigt i varje applikationsprojekt har genomförandestegen analyserats i en kontinuerlig lärandeprocess med målsättningen att identifiera, vidareutveckla och sätta samman en för offentlig innovation anpassad innovationsprocess (modell). Effekten av projektresultaten visas genom att HKR och Krinova tillsammans har attraherat offentliga organisationer som uppdragsgivare i fyra nya innovationsprojekt och etablerat en samverkansplattform för tillämpad innovation i samverkan med privata och offentliga verksamheter.


 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss