Nytt verktyg för samverkan

Nytt verktyg för samverkan

Uppsala universitet har tillsammans med Linköpings universitet, Karolinska Institutet och Lunds universitet tagit fram verktyg för att kunna initiera, underhålla och utveckla relationer med omgivande samhälle.

Uppsala universitet har introducerat ett antal processer som konkretiserar, fördjupar och breddar samverkan: Verifiering för Samverkan (VFS), strategiska partnerskap och sedan tidigare AIMday. VFS har tagits fram med de tre andra universiteten; Lund, Linköping och KI som partners. VFS har senare använts av Uppsala, Lund och Linköping. Via VFS har en rad nya samarbeten inletts och etablerats och bredden i lärosätenas samverkan har tydligt belysts.

Ett strategiskt partnerskap (ABB), med både djup och bredd, har under projektperioden ingåtts vid Uppsala universitet och ett andra partnerskapsavtal (Uppsala kommun) kommer att undertecknas inom kort. Strategiska partnerskap har genom projektet införts som en ny företeelse i universitetets nya mål och strategier och koordinering av partnerskapen utgör en ny professionell roll. Det  tidigare utvecklade verktyget, AIMday, har under perioden vidareutvecklats och spridits vidare internationellt. Parallellt med detta har universitetets organisatoriska stöd av samverkan utvecklats under perioden. Projektets styrgrupp har omvandlats till ett samverkansråd, en rådgivande grupp till rektor, med bred representation från verksamhetens ledningsnivå.

Foto: Uppsala universitet

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss