Impact 2.0

Impact 2.0

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har samlat ansvarsområdena forskning och samverkan för att skapa en helhetssyn och plan i KTHs arbete med Impact (genomslag). Impact har blivit allt viktigare i forskningsansökningar och involverar både forskning och utbildning. Impact 2.0 har bidragit till att KTH har gått från att utvärdera Impact and engagement i forskningen till att få en bredare syn och skapat förutsättningar att arbeta kontinuerligt med Impact-perspektivet i strategier, mål, planer och uppföljning i hela verksamheten. Projektet har till exempel medfört att KTH på ett tydligare sätt inför dimensionen Impact and engagement i mål och uppföljning av linjeorganisationen (skolornas verksamhet).

Genom kombination av övergripande ledningsperspektiv och verksamheten (skolorna) kan en balans mellan top-down och bottom-up uppnås. KTH fortsätter efter Impact 2.0 sitt arbete via projektet Impact 3C, där förankring i linjeorganisationen och ordinarie processer är huvudkomponent.

Foto: KTH

 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss