Inkubatorprogrammet

Inkubatorprogrammet

Behöver ni hjälp med affärsutveckling, nätverk, rekrytering och erfarenhet för att utveckla ert nystartade företag? Kontakta en inkubator. Vinnova finansierar inkubatorer för att de ska hjälpa nystartade kunskapsintensiva företag att nå sin internationella potential.

Under de första åren behöver företag ofta inte bara finansiering, många gånger är stöd med affärsutveckling, nätverk, rekrytering och erfarenhet för att växa ännu viktigare. I Sverige finns omkring fyrtio inkubatorer som hjälper till med allt från affärscoachning, finansiering, rekrytering och nätverk till experttjänster inom till exempel juridik, patent, design och kommunikation.

Vinnova finansierar inkubatorer för att de ska ge stöd till små bolag i tidiga skeden och för att främja nationell samverkan mellan inkubatorer. Syftet är att nystartade kunskapsintensiva företag ska få den hjälp de behöver för att nå sin internationella potential.

Inkubatorerna finns utspridda över hela landet och deras erbjudanden kan skilja sig åt vad gäller spetskompetens och arbetssätt. Om du vill få stöd från en inkubator så kontakta direkt de inkubatorer som du tror passar din inriktning och som finns nära dig. Här är en lista över inkubatorer i Sverige.
 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss