Innovationsledning - Kunskapsutveckling

Innovationsledning - Kunskapsutveckling

Vill du förbättra förutsättningarna och förmågan att leda och organisera för ökad innovationsförmåga?

På sikt förväntas ed den här utlysningen vill vi uppmuntra privata, offentliga och ideella organisationer att i samverkan med forskare utveckla och pröva kunskap som kan stärka förmågan att leda och organisera för innovation. 
 
Målet med utlysningen är att förmågan och förutsättningarna för innovation och innovationsarbete ska stärkas i de deltagande organisationerna samt att praktiskt användbar kunskap och metodik utvecklas och omsätts. På sikt förväntas kunskapen komma flera organisationer till del och positivt bidra till deras innovationsförmåga.  

I projekten ska minst tre projektparter ingå. Minst en av parterna ska vara universitet, högskola eller forskningsinstitut. Minst två av parterna ska vara organisationer från privat, offentlig och/eller ideell sektor med ett eget utvecklingsbehov och en ambition att utveckla sin innovationsförmåga i samverkan med forskare.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss