Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Vill du bidra till att forskningsbaserad kunskap inom området innovationsledning och organisering sprids och kommer till praktisk användning?

Målet med Vinnovas utlysning är ökad innovationsförmåga och organisatorisk förnyelse inom privat, offentlig och ideell sektor.

Finansiering kan sökas för två olika typer av projekt enligt nedan

  • A Kunskapsspridning inom området innovationsledning och organisering
    Projektet ska vidareutveckla och paketera forskningresultat till en form som är anpassad för spridning till yrkesverksamma. Det ska också arbeta med att sprida den paketerade kunskapen till relevanta målgrupper. Bidrag på 200 000 – 600 000 kronor kan sökas.
  • B Utveckling och test av insatser
    Projektet ska utveckla och testa en utvecklingsstödjande insats som riktar sig till organisationer med utvecklingsbehov inom området innovationsledning och organisering. I projektet ska minst tre organisationer med utvecklingsbehov delta. Bidrag på 600 000 – 1 200 000 kronor kan sökas.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss