Innovationspriset

Innovationspriset

SKL och Vinnova har instiftat ett innovationspris där du kan ta del av och bidra med exempel på förnyelse eller innovativt arbete i din egen organisation.

Svenska kommuner, landsting, regioner och myndigheter står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar för en god välfärd och ett hållbart samhälle.

SKL och Vinnova vill uppmärksamma offentliga aktörer som skapat goda förutsättningar för innovation och gjort skillnad genom ett nyinstiftat innovationspris.

Priset är ett led i att bidra till större genomslag för nya initiativ och lösningar som ger påvisade positiva effekter för medborgare och/eller verksamheter. Ambitionen är att medverka till att öka spridningen av framgångsrika innovativa lösningar och praktiker som redan finns.

Vem kan nomineras?

De nominerade ska vara delar eller hela verksamheter inom kommuner, landsting, regioner och myndigheter.
Innovationen ska:

  • Ge påvisad effekt för medborgare och/eller verksamheten
  • Ha potential för spridning till andra offentliga verksamheter/platser

Du kan nominera kandidater fram till och med måndag den 22 augusti. En jury kommer att utse tre finalister. Finalisterna får tillfälle att presentera sig vid innovationsdagen den 21 september där en slutlig vinnare utses.

Pris

Vinnaren belönas med 50 000 kr, samt stöd till spridningsinsatser. Samtliga finalister ges möjlighet att synliggöras och medverka på lämpliga arenor under det kommande året.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss