Innovationsdagen 21 september

Innovationsdagen 21 september

Innovationsdagen 2016 är mötesplatsen för dig som vill delta i samtalet om det nya innovativa offentliga Sverige. I kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter sker ständig utveckling som skapar nya värden för medborgarna.

Innovationsdagen är en mötesplats för dig som är intresserad av förnyelse och innovation i offentlig verksamhet. Tillsammans kommer vi att utforska teman som:

  • På spaning efter innovation – svenska och internationella exempel
  • Teknik i samhällets tjänst – trender som utmanar det offentliga uppdraget och möjliggör välfärdsinnovationer
  • Användardriven innovation – innovationsprocessen på en timme!
  • Vad hindrar oss? Om resursmässiga, legala och mentala hinder
  • Bland slussar, testbäddar och labb – nya utvecklingsmiljöer tar form

Medverkar gör bland annat Ardalan Shekarabi, civilminister, Annika Steiber, forskare och grundare INNOWAY, Josefina Syssner, Centrum för kommunstrategiska studier, Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova samt Håkan Sörman, VD SKL.

Konferensen arrangeras i samarbete med SKL.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss