Individrörlighet för innovation

Individrörlighet för innovation

I den här utlysningen ger vi stöd till nationell eller internationell individrörlighet mellan sektorer inom forskning, utveckling och innovation.

Vi riktar oss till individer med minst två års dokumenterad forsknings- eller utvecklingserfarenhet, som är verksamma inom akademi eller privat/offentlig sektor.

Stödet från Vinnova kan användas till lön i upp till tre månader för en individ som under en 18-månadsperiod tillbringar tre månader vid en samarbetsorganisation i annan sektor (privat, offentlig eller akademi). Rörligheten ska i sig leda till ett tydligt mervärde för både individen och organisationerna.

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss