Idéslussar i kommuner

Idéslussar i kommuner

Är ni en kommun som vill utveckla en idésluss som sedan långsiktigt ska bli en del i er ordinarie verksamhet?

I Vinnovas utlysning som öppnade den 7 juni (och stängde den 7 september) kunde mani söka utvecklingsbidrag för att utveckla en idésluss som sedan långsiktigt ska bli en del i er ordinarie verksamhet.

En idésluss är en miljö där idégivare, i första steget kommunanställda, kan utveckla, testa och införa olika typer av innovationer i kommunal verksamhet, till exempel produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar.

Läs mer om de 12 projekten som fick finansiering i utlysningen här

11 förstudieprojekt har under hösten 2015 beviljats förstudiemedel och de följs av följeforskare för ökat lärande och spridning. Ta del av vilka projekt som erhöll finansiering här

Den 6 december anordnade vi ett seminarium med rubriken "Vad kan vi lära av de 11 förstudier som Vinnova finansierat under 2015-16 kring Idéslussar i kommuner?" Vilka erfarenheter och lärdomar har de gjort?

Under seminariet kunde man lyssna till följeforskarna som följt projekten och möjlighet att föra en dialog med några av de kommuner som deltagit och andra intresserade. Läs mer om seminariet här

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss