FRÖN

FRÖN

Information om utlysningen FRÖN 2017
 
FRÖN (För ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet) har varit en viktigt del i Vinnovas satsning på offentligt finansierad verksamhet sedan starten 2013.

Under våren 2017 kommer vi att följa upp satsningen och planera framåt. Vi vill utveckla våra erbjudanden på området med hjälp av lärdomar från FRÖN, samtidigt som vi identifierar nya behov. 

FRÖN-utlysningen under 2017, som nu har öppnat (se länk i högerspalten), kommer därför att ha ett annat upplägg än tidigare år. Vi kommer att ha en ansökningsomgång – ”FRÖN fortsättning” - för projekt som tidigare fått medel via utlysningen (fortsättningsprojekt).

Men vi vill gärna finansiera piloter i den eller de inriktningar som vi överväger att stödja framöver. Det är ännu inte klart exakt hur detta ska utformas, men piloterna kommer troligen att ligga inom några teman och finansieras främst under hösten 2017. Satsningen på offentligt finansierad verksamhet fortsätter i samma storleksordning som innan.

Även om ”FRÖN fortsättning” inte är tillgängligt annat än för tidigare finansierade projekt så är vi är intresserade av era behov/önskningar om insatser. Kontakta oss gärna med ett kortfattat förslag på det/de projekt som ni skulle vilja genomföra. Detta kan vi sedan använda som input i våra diskussioner under våren. Ni är självklart även välkomna att lämna in allmänna inspel till oss.

Vi räknar med att kunna ge information om framtida satsningar/ utlysningar efter att vår uppföljning är avslutad.

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss