Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av AI

Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av AI

Den här utlysningen riktar sig till projekt som vill förnya det svenska vårdsystemet genom att utveckla beslutsstöd med hjälp av artificiell intelligens.

Observera att utlysningstexten och projektbeskrivningsmallen har uppdaterats med förtydliganden den 2 samt den 8 december.

Med dagens digitala teknik finns möjligheter att utveckla beslutsstöd som vilar på en större mängd data än någon läkare skulle kunna ackumulera under ett helt yrkesliv. Vill ni vara med och förnya det svenska vårdsystemet med hjälp av artificiell intelligens, AI?

Det är upp till de sökande att välja vilken typ av data och vilken metod inom AI man kommer att använda i projektet, men lösningen ska vara nyskapande.

Vi riktar oss till konstellationer av minst två aktörer inom olika kompetensområden. Beslutsstödet ska generera nytta för patienter och brukare. Det är därför viktigt att dessa grupper på något sätt är representerade i projektet.

Utlysningen kommer att vara öppen så länge det finns medel kvar att söka, dock senast till den 25 oktober 2017. Bedömningar av ansökningar kommer att göras vid flera tillfällen under 2016-2017.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss