Webbsändningar

Webbsändningar

Vinnova har arrangerat ett flertal informationsmöten speciellt riktade till offentlig sektor.

Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020

Vinnova i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerade under hösten 2014 fyra webbsända informationsmöten om offentlig sektors möjligheter inom Horisont 2020. Mötena täckte flera teman inom Horisont 2020:s prioriterade delområde Samhällsutmaningar.

På mötena gavs en övergripande bild av Horisont 2020 och de förbättrade möjligheter som finns för offentliga aktörer att delta. Inte minst de stora samhällsutmaningarna kräver en aktiv medverkan från kommuner, landsting, regioner och statliga aktörer för att lösas.

Vi presenterade en överblick av innehållet i kommande utlysningar, vilka möjligheter det finns för deltagande samt erfarenheter och lärdomar från projekt från tidigare forsknings- och innovationsprogram.

De fyra informationsmötena hade följande tema:

Medverkade gjorde företrädare från Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommuner, landsting och regioner samt olika myndigheter.

Temafilmer

Här kan du ta del av korta filmer som utgår från de olika teman som presenterades på mötena ovan.

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss