Innovationsslussar och testbäddar

Innovationsslussar och testbäddar

Innovationsslussar och testbäddar inom hälsoområdet

Idag är det relativt få system och miljöer som arbetar för kommersialisering av idéer och innovationer inom hälso- och sjukvården. Men det finns ett stort intresse att utveckla stödjande miljöer som är bättre på att ta till vara innovation inom området. Den totala potentialen för att vidareutveckla innovationer inom hälso- och sjukvård är stor. Den kräver dock en utveckling av system och miljöer som kan vidareutveckla konkretiserade idéer som kommer från personer som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Tanken med innovationsslussar inom hälso- och sjukvården är att de ska stödja utvecklingen av idéer till behovsdrivna innovationer från hälso- och sjukvård inom landsting och kommuner. Dessutom ska de fungera som kontaktnoder för företag som vill använda hälso- och sjukvården som en testbädd där de kan testa nya koncept, produkter eller tjänster.

Programmet Innovationsslussar har etablerat en struktur som fångar upp idéer från vårdpersonal som kan förbättra och utveckla hälso- och sjukvården.

Slututvärderingen av satsningen visar att:

  • 1 900 idéer har kommit in sedan programmet startade
  • 900 utvecklingsprojekt har pågått
  • 36 företag har bildats
  • 109 produkter och tjänster implementerats

 

Avslutade utlysningar inklusive beviljade projekt

Läs mer

 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss