Publikationer

Publikationer

Här presenteras ett antal rapporter som Vinnova publicerat som berör offentlig verksamhet. 

NOVA - Verktyg och metoder för normkreativ innovation

NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa normkreativa lösningar – det vill säga lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara. Läs mer

Hållbara och attraktiva städer – ökad innovation är nyckeln för den framtida staden

Stadens aktörer och offentlig sektor har stora möjligheter att bidra till att skapa innovationer i Vinnovas olika program. I syfte att stärka innovationsförmågan inom området hållbara och attraktiva städer samt stötta utvecklingen av nya
lösningar kan Vinnova erbjuda projektfinansiering i olika steg i innovationskedjan.

Läs merpdf     

Slututvärdering Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

Rapporten visar att satsningen på innovationsslussar varit lyckad och lett till ett ökat samarbete mellan hälso- och sjukvården, företagen och det omgivande innovationssystemet.
Samtliga innovationsslussar är nu permanentade och fortsätter efter Vinnovas finansiering med stöd från respektive landsting eller region.

Läs mer

Social Innovation

Sociala innovationer bidrar till att lösa samhällsutmaningar, fylla sociala behov och skapa ett attraktivt Sverige, och har historiskt visat sig vara avgörande för samhällsutvecklingen.

Denna broschyr beskriver social innovation enligt Vinnova.

Läs mer

Vägar till välfärdsinnovation

En stor frustration för många som arbetar med innovation och verksamhetsutveckling i offentlig sektor är svårigheterna att överföra ett lyckat projekt till ordinarie verksamhet.

Även de innovationsprojekt som visar på lysande resultat med bevisbar samhällsnytta blir oftast aldrig mer än ett tidsbegränsat projekt, som sällan sprids utanför den enhet där projektet initierades.

Läs mer

 

Det finns ett antal spännande rapporter om Sociala innovationer inom vård och omsorg, läs mer om dem här

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss