Vinnväxt - Urban Magma

Vinnväxt - Urban Magma

Vinnova satsar på att etablera internationellt konkurrenskraftiga innovationsmiljöer i tre regioner

De regionala initiativen, som får finansiering i upp till tio år, handlar om visualisering och bildanalys i Östergötland, innovationer för hållbara städer i Skåne och automation i Mälardalen.

Satsningarna får finansiering genom Vinnovas program Vinnväxt och målet är att de inom tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer. Det är regionala initiativ där aktörer inom näringsliv, forskning, politik och offentlig verksamhet arbetar tillsammans.

- Syftet är att skapa ledande tillväxtmiljöer som kan locka till sig investeringar och skapa nya exportmöjligheter inom områden där regionerna ligger i framkant. Erfarenheten visar att den här typen av initiativ kan bli väldigt framgångsrika, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Programmet Vinnväxt har pågått sedan 2001 och omfattar i dag 14 innovationsmiljöer runt om i landet.  

Urban Magma, Skåne

Region Skåne har satt som mål att Skåne 2020 ska vara internationellt ledande i att skapa och implementera innovationer för smarta hållbara städer. Det handlar om bli ledande i utvecklingen av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem, som lockar utländska företag och investerare till regionen och skapar tillväxt och exportmöjligheter för svensk miljöteknik.

– Nu har vi förutsättningarna att göra Skåne till en ledande plats för utveckling av framtidens hållbara städer i hela världen, en utmaning som vi antar tillsammans med privata näringslivet, offentliga aktörer och akademin. Viktiga områden är att stärka samarbetet mellan akademi och näringsliv och förutom innovativ teknik, handlar det även om att utveckla nya affärsmodeller för att få fram attraktiva systemlösningar som kan exporteras, säger Per Simonsson, vd för Sustainable Business Hub som projektleder Urban Magma.

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss