Övriga utlysningar riktade mot offentlig sektor

Övriga utlysningar riktade mot offentlig sektor

Här listar vi utlysningar som riktar sig mot offentlig verksamhet

 

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

I utlysningen ger vi stöd till projekt som löser samhällsutmaningar inom offentlig sektor genom användandet av Internet of Things (IoT).

Projekt som får finansiering ska bidra till innovativ samhällsutveckling samtidigt som de deltagande företagens internationella konkurrenskraft ska stärkas.

Detta är den första utlysningen av flera för området IoT för innovativ samhällsutveckling. De offentliga organisationer som får finansiering via denna utlysning kommer att kunna söka ytterligare finansiering i kommande utlysningar.

Läs mer om utlysningen

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Vad beror det på att vissa lyckas skapa gynnsamma förutsättningar för innovation, medan andra inte förmår göra det? Hur kan man uthålligt och hållbart leda och organisera för innovation? Med utlysningen Leda och organisera för ökad innovationsförmåga vill vi medverka till att organisationer från privat, offentlig och ideell sektor i samverkan med forskare bedriver ett gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete. Utgångspunkten för de frågor projekten tar sig an ska vara de deltagande organisationernas utvecklingsbehov inom innovationsledning.

Läs mer om utlysningen Leda och organisera för ökad innovationsförmåga som stänger den 3 juni 2016.

Nationell individrörlighet för innovation

I utlysningen ger vi stöd till nationell individuell rörlighet mellan sektorer inom forskning, utveckling och innovation. Vi riktar oss till individer med minst två års dokumenterad forsknings- eller utvecklingserfarenhet, som är verksamma inom akademi eller privat/offentlig sektor.

Stödet från Vinnova kan användas till lön i upp till tre månader för en individ som under en 18-månadsperiod tillbringar tre månader vid en samarbetsorganisation i annan sektor (privat, offentlig eller akademi). Rörligheten ska i sig leda till ett tydligt mervärde för både individen och organisationerna.

Läs mer om utlysningen Nationell individrörlighet

Utmaningsdriven innovation - steg 1 Initiering

Med utlysningen vill vi stödja konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram lösningar på fyra identifierade samhällsutmaningar.

Dessa fyra utmaningar är:

  • Framtidens hälsa och sjukvård
  • Hållbara attraktiva städer
  • Hållbar industriell utveckling
  • Informationssamhället

Läs mer om utlysningen Utmaningsdriven innovation

Normkritisk innovation

I utlysningen inbjuder Vinnova företag och organisationer inom offentlig och privat sektor, ideella verksamheter, konsulter och forskare som vill genomföra ett normkritiskt innovationsprojekt. Utlysningen vänder sig till er som är intresserade av att använda befintliga metoder, verktyg och processer eller vill prova och utveckla metoder, verktyg och processer för normkritisk innovation. Projekten ska drivas utifrån identifierade innovationsbehov och genomföras med en normkritisk metod eller ett normkritiskt angreppssätt, kopplat till någon eller några av de skyddade diskrimineringsgrunderna.

Läs mer om utlysningen Normkritisk innovation 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss