Juridiska frågor

Juridiska frågor

Många kommuner, landsting och regioner har etablerat olika typer av innovations- eller idéslussar, test- och demonstrationsmiljöer. Arbetet har bland annat resulterat i olika avtal, vägledningar och policybeslut.

SKL har sammanställt erfarenheter, råd och exempel på mallar och avtal som underlättar arbetet som du kan ta del av här

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss