Innovationsledning

Innovationsledning

Innovationsförmåga är mer än goda idéer och stark vilja. Det förutsätter ledare och medarbetare som har organisatoriska förutsättningar och egen förmåga att bidra till innovation. Det förutsätter kunskap om hur man framgångsrikt leder och organiserar för innovation.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss