Horisont 2020

Horisont 2020

Offentlig sektor har goda möjligheter att delta i Horisont 2020 inom exempelvis energi-, transport-, klimat och hälsoområdet

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro.

Målet med Horisont 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv. Horisont 2020 inkluderar en förstärkt satsning på excellent forskning, extra satsningar på små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, satsningar på industriella teknologier och samhällsutmaningar samt förenklade regler för deltagande.

Programmet erbjuder möjligheter för en många olika aktörer; universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och civila samhället. I de flesta projekt krävs deltagande från minst tre länder och olika organisationer. Men Horisont 2020 är också öppet för deltagande från hela världen!

Informationsmöten

Under slutet av 2014 arrangerade Vinnova och SKL fyra stycken informationsmöten som specifikt riktade sig mot offentlig sektor och möjligheterna att delta i Horisont 2020. Alla möten webbsändes så du kan ta del av dem i efterhand.

Tema för dessa möten var:

Exempel på projekt där offentlig sektor deltar

GrowSmarter:

  • Stockholm tillsammans med Barcelona, Köln, Cork, Porto, Graz, Valetta och Suceava
  • Energieffektivitet, infrastruktur och mobilitet i miljonprogramsområden

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss