Digitalisering i skolan

Digitalisering i skolan

Vinnova vill bidra till en framtidens skola som tar tillvara digitaliseringens möjligheter och utnyttjar potentialen i digitala verktyg och tekniker i skolans vardag.

Ett sätt att möta några av skolans utmaningar är smart it-användning. Det som i dag går att göra med digital teknik ansågs för bara några år sedan vara futuristiska fantasier. Men att det går att göra betyder inte att det bara är flytta in tekniken i klassrummen. Tekniken måste vara anpassad till skolans vardag och lätt att använda. Den måste också vara säker och hantera integriteten hos elever, lärare och föräldrar.

För att få genomslag och kunna användas av många måste tekniken vara anpassad till skolans situation och vara lätt att använda. Det krävs att de digitala
lösningarna utvecklas från tydliga behov och i nära samarbete med de som ska
använda och de som ska leverera dem.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss