Foto: Colourbox.com

Innovationsslussar gör nytta i praktiken

Anställdas idéer har stor potential att förbättra och effektivisera vården. Försöket med innovationsslussar i sex regioner visar att det finns mycket stor potential om anställdas förbättringsförslag tas tillvara, utvecklas och sprids.

En innovationssluss fungerar som en slags rådgivningstjänst för de anställda dit de kan gå med sina idéer och förslag och få hjälp att förverkliga dem.

- Jag kallar det för professional makerspace, säger Peter Svensson, handläggare på enheten för innovationsledning på Vinnova. Här kan man få hjälp med allt från att ta fram en prototyp till hur man skriver en affärsplan eller kanske till och med säljer produkten eller tjänsten vidare.

De sex innovationsslussar i Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland och Östergötland som deltog i det treåriga projektet har alla fortsatt i egen regi efteråt med stöd från respektive landsting eller region.

Peter Svensson har tittat närmare på hur mycket det har kostat och vad som kom ut ur innovationsslussarna. Av de totalt 2 000 idéer som kom in utvecklades 400 vidare till projekt som i sin tur ledde till att 55 innovationer kom ut på marknaden.

Ekonomiskt lönsamt

Ett exempel på en idé som nådde hela vägen fram är en avancerad skena som ersätter gipset vid ankelskador. Bakom den nya produkten står två ortopeder från Uppsala som insåg att det gick att spara mycket tid vid operation om man slapp den tidsödande processen att först ta bort gipset.

- När man räknar på hur mycket pengar Vinnova totalt satte in, cirka 40 miljoner kronor, skulle produktivitetsförbättringen av alla dessa innovationer i en ideal värld ge 30 gånger de investerade pengarna. Men det förutsätter att de sprids till varje sjukhus i Sverige. Just nu handlar det om 1,5 gånger pengarna eftersom de flesta stannar vid att användas på ett enskilt sjukhus.

Samtidigt ska man ta med i beräkningen att det handlar om summor som sparas in även året därpå och året efter det. Och det är det som är så spännande med innovation tycker Peter Svensson.

- Oftast handlar det om att förändra något till det bättre vilket i sin tur leder till ytterligare förbättringar de kommande åren. I min studie ser jag till exempel en stor potential i att involvera även patienter i innovationsslussarna eftersom det öppnar upp för innovationer med stor patientnytta. Förhoppningen är att kunna genomföra en pilotstudie så småningom för att se hur det fungerar i praktiken.

Han skulle gärna se fler liknande satsningar i andra branscher eftersom innovationsslussar är ett smart sätt att underlätta för så kallade ”gräsrotsinnovationer”. Ett problem är dock spridningen.

- Vid denna typ av insatser är användarna oftast mer fokuserade på att lösa sina egna problem än att vara entreprenörer och ta sin produkt eller tjänst vidare. Då krävs det ett nytt sätt att tänka. Om vi gör något liknande igen ska vi även försöka hitta sätt för att underlätta spridningen.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss