Innovationskraft i offentlig verksamhet

Innovationskraft i offentlig verksamhet

Inom Innovationskraft i offentlig verksamhet arbetar vi för att utveckla offentlig sektor till en drivkraft för både utveckling och användning av innovationer.

Den offentliga sektorn har en viktig roll för att skapa ett innovativt samhällsklimat, där regelverk och styrmedel kan användas för att premiera nytänkande och utveckling. En viktig förutsättning är att offentliga aktörer utvecklar ett närmare samarbete med privata och idéburna organisationer, samt med forskare och akademiska miljöer.

Våra insatser ska bidra till att offentlig sektor blir en drivkraft för både utveckling och användning av innovationer. Vår roll är framför allt att vara en långsiktig utvecklingspartner för andra offentliga aktörer. Vi ska också genomföra insatser för att främja innovation i offentlig verksamhet.

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss