Ersättningsmodeller

Ersättningsmodeller

För att öka införande och spridningstakten av innovationer inom vård och omsorg behöver de hinder som finns ses över och ett sådant är just ersättningsmodeller.

Vinnova finansierar flera projekt som arbetar med att utveckla och implementera olika typer av ersättningsmodeller. För att skapa ett lärande och sprida kunskap har projekten följts av forskare under designfasen av modellen.

Här kan du läsa mer om de projekt som finansierades i utlysningen "Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg" som stängde under hösten 2015.

Ersättningssystem för innovation i vård och omsorg

En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller, ta del av rapporten här 

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss