Social innovation

Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. Behovet av nya smarta lösningar anpassade till rådande läge och utveckling är stort. Genom detta erbjudande vill vi bana väg för innovationer som genom att utmana befintliga strukturer och system bidrar till positiva samhällseffekter i Sverige.

Vi vänder oss till samhällsentreprenörer, eldsjälar i näringslivet och ideella verksamheter med nya, smarta, långsiktigt hållbara lösningar som skapar positiva samhällseffekter. Det kan vara nya varor, tjänster, metoder eller affärsmodeller som fyller sociala behov och löser samhällsutmaningar.

Med programmet Social innovation vill vi möjliggöra:

  • Nya, smarta lösningar som leder till positiva samhällseffekter och sprids så att många kan tillgodogöra sig nyttan
  • Hållbara och generaliserbara finansieringsmodeller, affärsmodeller, samarbetsmodeller för samhällsnytta
  • Sätt att visa nya resultat och påvisa positiva samhällseffekter, direkta eller indirekta samhällsekonomiska vinster, struktur- och systemförändringar

Programmet Social innovation öppnar tre utlysningar per år. En för att utveckla och testa sociala innovationer, en med ett aktuellt samhällstema och en för långsiktigt hållbara lösningar.

De projekt som finansieras inom programmet ska vara nära kopplat till kärnverksamheten och ha som primär intention att lösa en social samhällsutmaning eller fylla ett socialt behov för att på så vis skapa positiva samhällseffekter. Projektet ska vara riktat mot en tydlig målgrupp, skapa ett hållbart samhällsvärde, ge lägre kostnader för samhället eller nytta för den målgrupp som är aktuell. 

Utlysningar

Här listar vi öppna, kommande och tidigare utlysningar inom programmet.

Öppna utlysningar

Det finns inga öppna utlysningar just nu.

Kommande utlysningar

Det finns inga kommande utlysningar just nu.

Tidigare utlysningar

 

 

Kontakt

 

 

Om social innovation

 

Nya smarta lösningar och samarbeten för positiva samhällseffekter: Det kan vara nya varor, tjänster, metoder eller affärsmodeller som fyller sociala behov och löser samhällsutmaningar. Det handlar om koncept som bidrar till ett inkluderande samhälle, förbättrar människors välstånd och förnyar sättet att tänka - som människa, organisation och samhälle. De som berörs av ett problem involveras i formuleringen och lösningen av det. Huvudsyftet med lösningen är själva samhällsnyttan. Samhällsnyttan är inte en bieffekt.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss