Innovationsförmåga hos specifika målgrupper

Vi har utvecklat program och utlysningar som stärker innovationsförmågan hos särskilda målgrupper. För att göra det behövs medvetenhet om möjligheterna med innovation. Det behövs också strategiska projekt för att utveckla innovationer.

Därför driver vi program för att utveckla ledarskap, innovationsstrategier och utvecklingsprojekt som har betydelse för innovationsförmågan hos små och medelstora företag, aktörer inom offentlig verksamhet och till universitet och högskolor. Projekten kan drivas antingen av enskilda aktörer eller av grupper av aktörer.

Våra satsningar

Våra satsningar inom inriktningen är uppdelad i fyra strategiska områden.

Universitet och högskolors strategiska samverkan

Universitet och högskolors strategiska samverkan

Innovativa små och medelstora företag

Innovativa små och medelstora företag

Innovationskraft i offentlig verksamhet

Innovationskraft i offentlig verksamhet

Individer och innovationsmiljöer

Individer och innovationsmiljöer

Ansök

 

Sök och rapportera via vår Intressentportal.

Hitta rätt utlysning

 

Hitta projekt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss