Utmaningsdriven innovation

Samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Med den här satsningen vill vi arbeta mer utmaningsdrivet utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige i ett globalt sammanhang. Därför har vi identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige bedöms ha förutsättningar för internationellt ledande innovationskraft:

  • Framtidens hälsa och sjukvård
  • Hållbara attraktiva städer
  • Informationssamhället
  • Hållbar industriell utveckling 

Tips och råd kring ansökan och att driva projekt hittar du i menyn till vänster.

> Läs mer i programbeskrivningen om identifierade samhällsutmaningarpdf     

 

Utlysningar inom programmet 

Det finns inga öppna utlysningar just nu.

Avslutade utlysningar och beviljade projekt

Beviljade projekt i de tidigare utlysningarna når ni från utlysningssidorna nedan 

Videopresentationer

För mer information om utlysningarna och som stöd när ni utformar ansökan, finns en miniserie om Utmaningsdriven innovation

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss