Nationella flygtekniska forskningsprogrammet

NFFP 6 2013-2016. 

Flygtekniken är av stor betydelse för samhällsutvecklingen, både inom transport- och försvarssektorn. Flygindustrin är en högteknologisk näringsgren med möjlighet till stor teknologispridning till andra industrigrenar. En väl fungerande forskning och utbildning är av grundläggande betydelse.

Syftet med det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) är att vidareutveckla forskningsresurserna inom landet vid industri, forskningsinstitut, universitet och högskolor samt att samordna utnyttjandet av dessa resurser.

NFFP ska som en del av den flygtekniska forskningen inom landet bidra till att stärka den svenska industrins konkurrensförmåga.  Det ska även stärka landets förmåga att aktivt delta i och dra nytta av internationellt forsknings- och teknologisamarbete.

Programmet omfattar sådan flygteknisk forskning som är av såväl civilt som militärt intresse.

Programmet har en total budget på 440 miljoner kronor vara av 220 miljoner kommer från staten och andra hälften från industrin.

För mer information, ladda gärna ner den nationella flygforskningsagendan, NRIA Flyg 2013pdf     , där akörer inom och kring flygindustrin gemensamt arbetat fram prioriteringar för flygforskning och demonstrationsverksamhet.

Kanslifunktionen finns på Vinnova.

Utlysningar och beviljade projekt

Utlysningar öppna nu:

Avslutade utlysningar inkl beviljade projekt 

Tidigare utlysningar inom NFFP 5

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss