Grönt flygtekniskt demonstrationsprogram

Med programmet Grönt flygtekniskt demonstrationsprogram (GF Demo) vill vi stärka den svenska flygindustrins internationella konkurrenskraft. Det gör vi genom stöd till demonstrationsfasen, som är speciellt utsatt för flygindustrin. En demonstrator är en plattform där tänkta egenskaper hos framforskade idéer och teknik kan provas och valideras.

Programmet ska bidra till att demonstrerad grön teknologi snabbare kan införas i kommande civila flygplan och dess tillhörande system, till exempel lättviktsteknologi, energioptimerade system eller nya funktioner i trafikledningssystemet. Det ska stötta och möjliggöra starkt svenskt deltagande i internationella civila demonstrationsprogram, av typen Clean-Sky och SESAR. GF Programmet ska också medverka till att stora företag agerar motor för och drar med sig små och medelstora företag in i både programmets projekt men även vidare in i de internationella demonstrationsprogrammen.

Programmet är en fortsättning på Flygtekniskt utvecklings- och demonstrationsprogram (FLUD).

Utlysningar och beviljade projekt

Inom programmet har två utlysningar genomförts:  

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss