Finansmarknadsforskning

För att lyckas med att utveckla Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt krävs bland annat effektiva innovationssystem. De måste i sin tur innehålla en fungerande finansmarknad.

I december 2009 fick vi regeringens uppdrag att utforma ett forskningsprogram för finansmarknadsforskning.

Varför programmet behövs

Med programmet vill vi stärka den svenska finansmarknadsforskningens internationella konkurrenskraft och dess relevans för både privata och offentliga aktörer inom den finansiella sektorn.

Målen med programmet är att:

  • etablera internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, som förmår attrahera världsledande kompetens och som kan utgöra nationella kompetenscentra
  • stärka interaktionen mellan forskare och privata och offentliga finansmarknadsaktörer så att det främjar tillväxt och policyutveckling inom området
  • främja finanssektorns försörjning av kvalificerad kompetens såväl kvalitativt som kvantitativt.

Programmet har en årlig budget på 30 miljoner kronor.

Utlysningar och beviljade projekt

Avslutade utlysningar inom programmet


 

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss