Vinnovas symbol för det strategiska området Samverkansprogram

Samverkansprogram

Inom Samverkansprogram arbetar vi för att möjliggöra olika former av samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet och akademi.

Framgångsrika innovationer är ofta resultatet av samarbete mellan flera parter, vilket medför hög osäkerhet och risk. Våra insatser möjliggör olika former av samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet och akademi. De samhällsekonomiska effekterna är mycket stora: de bidrar bland annat till svensk konkurrenskraft och stärkt forskningskompetens.

Program inom området

Inom Samverkansprogram driver vi dessa program och insatser.

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden är en vidareutveckling av de forskningsprogram vi idag har i Sverige, som strategiska forskningsområden och branschforskningsprogram.

Strategiska innovationsområden

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation - FFI

FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat & miljö samt säkerhet.

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation - FFI

Finansmarknadsforskning

Syftet med programmet för finansmarknadsforskning är att stärka den svenska finansmarknadsforskningens internationella konkurrenskraft och dess relevans för både privata och offentliga aktörer inom den finansiella sektorn.

Finansmarknadsforskning

Nationella flygtekniska forskningsprogrammet

Syftet med det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) är att vidareutveckla forskningsresurserna inom landet vid industri, forskningsinstitut, universitet och högskolor samt att samordna utnyttjandet av dessa resurser.

Nationella flygtekniska forskningsprogrammet

Grönt flygtekniskt demonstrationsprogram

Programmet syftar till att stärka den svenska flygindustrins internationella konkurrenskraft genom stöd till demonstrationsfasen.

Grönt flygtekniskt demonstrationsprogram

Bygginnovationen

Syftet med programmet är att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor. Det ska bland annat ske genom att gapet mellan byggbranschen och högskole- och universitetssektorn bryggas över .

Bygginnovationen

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss