EU och internationell samverkan

Inom EU och internationell samverkan arbetar vi för att stimulera deltagandet i internationella nätverk och samarbeten.

I globaliseringen är det nationella perspektivet begränsat. Forskare och företag söker samarbetsparter och marknader utomlands och innovation sker därmed i internationella nätverk. Starka nätverk och väl fungerande internationella samarbeten är därför en förutsättning för fortsatt stark innovations- och attraktionskraft hos svenska aktörer.

Våra insatser handlar om att stödja och stimulera olika aktörers deltagande i internationella nätverk och samarbeten – dels genom att främja svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innovation, dels genom gemensamma forsknings- och innovationsprogram med länder utanför EU. Vi arbetar också för att främja bilden av Sverige som en stark forsknings- och innovationsnation.

Program inom området

Våra temasidor för EU och internationell samverkan

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss