Gränsöverskridande samverkan

Vi har program och utlysningar som knyter ihop innovativa aktörer inom olika
näringsgrenar och kunskapsområden, både inom Sverige och internationellt.

För att stärka internationell konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar krävs kraftsamling, förnyelse och gränsöverskridande samverkan.

Därför finansierar vi stora och långsiktiga program som kraftsamlar genom att knyta ihop aktörer inom olika näringsgrenar och kunskapsområden och där samhällsutmaningar är drivkraft för innovation. Flera av programmen förutsätter att aktörer går samman för att gemensamt bedriva aktiviteter inom forskning, utveckling och innovation.

Våra satsningar

Våra satsningar inom inriktningen är uppdelad i tre strategiska områden.

EU och internationell samverkan

Inom EU och internationell samverkan arbetar vi för att stimulera deltagandet i internationella nätverk och samarbeten.

EU och internationell samverkan

Utmaningsdriven innovation

Inom Utmaningsdriven innovation arbetar vi med fyra samhällsutmaningar. Våra insatser stödjer konsortier som omformar bransch- eller sektorsspecifika kunskaper till en gemensam, bredare lösning inom någon dessa utmaningar.

Utmaningsdriven innovation

Samverkansprogram

Inom Samverkansprogram arbetar vi för att möjliggöra olika former av samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet och akademi.

Samverkansprogram

Ansök

 

Ni söker och rapporterar elektroniskt via vår Intressentportal.

Hitta rätt utlysning

 

Med hjälp av vår utlysningsöversikt kan ni hitta den utlysning som passar just ert projekt.

Hitta projekt

 

I vår projektkatalog kan ni söka efter alla projekt som fått finansiering från oss.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss