Vår verksamhet

Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. Vinnovas program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan.

En del av programmen handlar om att finansiera forskning som är viktig för förnyelsen av näringslivet i Sverige. I andra fall handlar det om att företag kan söka medel för egna utvecklingsprojekt. Några av programmen förutsätter att aktörer går samman för att gemensamt driva stora och långsiktiga projekt.

Programmen riktar sig till aktörer i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft, såsom kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och aktörer inom offentlig verksamhet.

Strategiskt viktiga kunskapsområden

Innovationsförmåga hos specifika målgrupper

Gränsöverskridande samverkan

Strategiskt viktiga ämnesområden

Vinnova finansierar program som utvecklar ny kunskap och kompetens inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige.

Om inriktningen

Innovationsförmåga hos specifika målgrupper

Vinnova driver program för att utveckla ledarskap, innovationsstrategier
och utvecklingsprojekt som har betydelse för innovationsförmågan hos specifika målgrupper.

Om inriktningen

Gränsöverskridande samarbete

Vinnova finansierar stora och långsiktiga program, som kraftsamlar genom att knyta ihop aktörer inom olika näringsgrenar och kunskapsområden och där samhällsutmaningar är drivkraft för innovation.

Om inriktningen

Strategiska områden inom inriktningen:

Strategiska områden inom inriktningen:

Strategiska områden inom inriktningen:

Hitta rätt utlysning

Vi finansierar forsknings- och innovationsprojekt genom våra utlysningar och program. Med hjälp av vår utlysningsöversikt kan ni hitta den utlysning som passar just ert projekt.

Hitta rätt utlysning

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss