Starka forsknings- och innovationsmiljöer inom innovationssystemsforskning

Här finns starka forsknings- och innovationsmiljöer inom området innovationssystemsforskning.

CIRCLE

CIRCLE (Centre for Innovation Research and Competence in the Learning Economy) vid Lunds universitet fokuserar bland annat på innovationssystemens utveckling och att sammanföra detta med entreprenörskapsforskning.

CIRCLE

CIIR

CIIR (Centre for Inter-organizational Innovation Research) är ett nytt centrum i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Centret fokuserar på hur IKT och digitala innovationer kan gynna icke-storstadsområden.

CIIR

CESIS

CESIS (Centre of Excellence for Science and Innovation Studies) är ett samarbete mellan KTH i Stockholm och Internationella Handelshögskolan i Jönköping och är inriktat på att undersöka företagens innovationssatsningar, internationella nätverk och exportutveckling.

CESIS

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss