EASE - Embedded Applications and Software

EASE - Embedded Applications and Software vid Lunds universitet är ett forskningscenter inom VINNOVAs program Industry Excellence Center. EASE är inriktat på utveckling av inbyggda mjukvaruapplikationer och bygger på ett långsiktigt forskningssamarbete mellan näringslivet och akademiska partners i södra Sverige. 

Forskningen definieras utifrån utmaningar från industrin, utifrån vilka projekt definieras, vilka i sin tur är indelade i teman.

Läs mer om EASE på Lunds universitets webbplats.

Bokmärk och dela