EASE - Embedded Applications and Software

EASE - Embedded Applications and Software vid Lunds universitet är ett forskningscenter inom Vinnovas program Industry Excellence Center. EASE är inriktat på utveckling av inbyggda mjukvaruapplikationer och bygger på ett långsiktigt forskningssamarbete mellan näringslivet och akademiska partners i södra Sverige. 

Forskningen definieras utifrån utmaningar från industrin, utifrån vilka projekt definieras, vilka i sin tur är indelade i teman.

Läs mer om EASE på Lunds universitets webbplats.

KONTAKT

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss