Centrum för Finans

Centrum för Finans är ett kompetenscentrum inom finansmarknadsforskning vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Centrumet finansieras av VINNOVA med  tre miljoner kronor under tio år. 

Centrum för Finans är, tillsammans med Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap, en kompletterande satsning till Nationellt Centrum för Finansforskning vid Handelshögskolan i Stockholm, som VINNOVA utsett till nationellt  centrum för finansmarknadsforskning.

Bokmärk och dela

Kontakt