Centrum för Finans

Centrum för Finans är ett kompetenscentrum inom finansmarknadsforskning vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Centrumet finansieras av Vinnova med  tre miljoner kronor under tio år. 

Centrum för Finans är, tillsammans med Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap, en kompletterande satsning till Nationellt Centrum för Finansforskning vid Handelshögskolan i Stockholm, som Vinnova utsett till nationellt  centrum för finansmarknadsforskning.

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss