CIRCLE

Centre for Innovation Research and Competence in the Learning Economy

CIRCLE (Centre for Innovation Research and Competence in the Learning Economy) vid Lunds universitet består av ett 30-tal forskare från 12 discipliner och 14 länder. CIRCLE fokuserar bland annat på innovationssystemens utveckling och att sammanföra detta med entreprenörskapsforskning.

CESIS finansieras med 9 miljoner kronor av VINNOVA 2010-2013 inom ramen för programmet Dynamiska innovationssystem i omvandling.

Bokmärk och dela

Läs mer