CIIR

Centre for Inter-organizational Innovation Research

CIIR (Centre for Inter-organizational Innovation Research) är ett nytt centrum i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Ett 50-tal forskare och doktorander fokuserar på hur IKT och digitala innovationer kan gynna icke-storstadsområden, till exempel hur modern teknologi kan utnyttjas i öppna och distribuerade innovationssystem.

CESIS finansieras med 9 miljoner kronor av Vinnova 2010-2013 inom ramen för programmet Dynamiska innovationssystem i omvandling.

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss